…Tungkol sa setro, lumiliko ito sa mukha nito, at sinumang makakakita ng isang setro gamit ang kanyang kamay ay hinahampas ang bola, pagkatapos ay mahahanap niya ang hinihiling niya at ang kanyang utos ay prangka at siya ay pabaya sa usapin ng pagkakautang ….

…Tulad ng para sa makina ng buli, ito ay bumubuti sa mabuti at pakinabang, at ang puti ay mas angkop, at sinabi na ang polish ay binigay ng alipin o ng aliping babae, at ang pagpipino kasama nito ay binibigyang kahulugan bilang produkto ng isang pagkakasunud-sunod at pagpapakita ng karangyaan, pati na rin ang bola ng kahulugan na ito .)…