Pinatay siya ng mga infidels sa mga mananakop

At sinumang makakakita na siya ay pinatay ng mga infidels sa gitna ng mga mananakop, ipinapahiwatig nito ang kasaganaan ng kasiyahan at ang pagkakaroon ng pinahihintulutang pamumuhay at mahabang buhay para sa Makapangyarihan sa lahat na sinasabi, ~ Huwag mong isiping patay ang mga napatay sa kawang ng Diyos. , ngunit buhay kasama ng kanilang Panginoon, masaya sila sa kung ano ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos ng Kanyang biyaya . ~