Pagsakay sa isang elepante

At sinumang nakakita na siya ay nakasakay sa isang elepante at isa sa mga taong matuwid, si Mahmoud, ang isang mabuting pag-uugali, ay nakakuha ng maraming kita dahil sa sobrang laki ng elepante at kawalan ng pinsala sa naghahanap ng mga tao .