Isang babaeng magpapakasal sa lalaking alam niya

At sinumang mag-isip na ang isang lalaki ay dapat magpakasal sa isang lalaking nakakakilala sa kanya, kung gayon ang lalaking asawa ng asawa ay magkakaroon ng kayamanan mula sa panig ng kanyang asawa .