Nakipagtalik siya sa asawa at patay na ito

At sinumang nakakita na nakikipagtalik siya sa kanyang asawa at siya ay patay na, walang mabuti sa kanya .