Si Abu Saeed, ang mangangaral at ang Diablo

Si Abu Sa`id, ang mangangaral, ay nagsabi: Sinumang makakakita na hinawakan siya ni Satanas habang nakikipag-alala siya sa Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, kung gayon ito ay binibigyang kahulugan na mayroon siyang maraming mga kaaway na nais na sirain siya, kaya’t hindi sila humingi sa kanya sapagkat ng sinasabi ng Makapangyarihang Diyos na ang mga natatakot kung ang isang pangkat ay hawakan sila, at kung sino man ang makakita na siya ay galit kay Satanas o inaaway siya, ipinapahiwatig nito ang bisa ng kanyang relihiyon .