Nakita niyang demonyo siya

At sinumang makakakita na siya ay isang diablo, kung gayon nakagawa siya ng kasalanan o naninirang puri sa kasinungalingan .