May sinabi sa kanya si Meta

At sinumang makakakita na ang isang patay ay nagpapaalam sa kanya ng isang bagay, tulad ng sinabi niya, sapagkat ang mga patay ay nasa Bahay ng Katotohanan, at hindi siya nagsasalita maliban sa isang katotohanan, tulad ng Propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay nasa kanya, ay nagsabi : ito ay sapat na para sa isa sa iyo upang ipangaral sa kanyang pagtulog .