Surat Al-Buruj

Ang Surat Al-Buruj, ang sinumang magbigkas nito ay mapupunta sa mundong ito na may pag-aalala at pagkabalisa . At sinabi ni al-Kirmani, Ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay magbibigay sa kanya ng mga gantimpala sa Kabilang Buhay at sa kanyang mataas na antas, at sinabi na nakakalimutan niya ang isang patotoo na gampanan o isang pagtitiwala na pinipigilan niya . At sinabi ni Jaafar Al-Sadiq, ~Inihayag niya ang kanyang kalungkutan at nawala ang kanyang pag-aalala .~