Surat Al-Dukhan

Sinabi ni Ibn Sirin na ang sinumang magbigkas nito ay magiging isang sumasamba na nakatayo sa gabi . At sinabi ni al-Kirmani: ~Siya ay taos-puso .~ At sinabi ni Jaafar Al-Sadiq, ~Siya ay yayaman at yayaman sa kabuhayan .~