Nabigkas niya ang talata ng awa

At sinumang makakakita na binibigkas niya ang talata ng awa, kung gayon ito ay magiging mabuti, at kung ito ay isang talata ng pagpapahirap kung gayon ito ay laban sa iyon .