Ang Surat Abs

Sinimangutan ni Surat ang sinumang magbasa nito ay maaaring nakasimangot . At sinabi ni al-Kirmani, marami siyang nag-aayuno, at sinabing pinabayaan niya ang mga tao at hinahamak sila . At sinabi ni Jaafar Al-Sadiq, ~Gagawa siya ng mabuti sa mahina at nangangailangan .~