Mga folder ng paanyaya

At sinumang makakakita ng isa sa dami ng mga paanyaya o sermon o magbasa ng isang bagay mula sa kanila, sinasagot ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang kanyang pagsusumamo at ipinaalam sa kanya kung sino ang ligtas .