Ang sobrang laki

Ang hamog ay ang nakikita sa kanyang panaginip na siya ay nagwawalis ng dumi ng mga tupa, nagdadala nito, o nagmamay-ari nito, kung ito ay umabot sa pera .