Binabasa niya ang mga pahayagan mula sa puso

At sinumang makakakita na nagbasa siya ng mga pahayagan mula sa likuran ng puso, ipinapahiwatig niya na nakatira siya sa mga taong may pagkukunwari .