Isang bagay mula sa isang hayop

At sinumang nag-iisip na ang isang bagay ng isang hayop ay buntis, kung gayon ito ay mabuti at kapaki-pakinabang, lalo na kung ang uri nito ay minamahal .