Berdeng laman

Tulad ng para sa berdeng safflower, ito ay binibigyang kahulugan ng kalungkutan at kalungkutan at ipinagbibili, at bibigyan mo ito ng isang kaligtasan mula doon .