Takutin ang isang tao

At sinabing kahit sino ang makakakita na siya ay desperado para sa isang tao, pagkatapos ay pagod na pagod na siya, hayaan mo siyang maging handa para doon .