Holy House

Sinumang makakakita na siya ay nasa Holy House, pagkatapos ay siya ang magiging may-ari ng isang relihiyon at katapatan, at maaaring gumanap ng Hajj, at sinabing mayroong seguridad at kaligtasan .