Ang pangitain ng selyo

Tulad ng para sa tatak ng anumang uri, ng anumang uri, ito ay binibigyang kahulugan ng kabutihan at dakila, lalo na para sa isa na nagtatakan nito .