Hibla

Ang dahon ng palad sa isang panaginip ay isang pagbibihis para sa isang babae o isang lalaki . Maaari itong magpahiwatig ng pera .