Mabait

Ang belo ay nasa isang panaginip na ipinahayag ng hilot, at ang hilot ay upang ipahayag ang najab, na nagsasabi sa pagbubukas ng mga kuta .