Ang kalabog

Ang pagtatalo ay nangangahulugang isang basag sa lupa sa isang panaginip tungkol sa pagpupulong sa isang manlalakbay para sa kinamumuhian niya . Tingnan din ang Al Lqq .