Takht

Si Takht, ang kanyang pangitain sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng asawa, hayop at posisyon . Kung ito ay kahoy, kung gayon ang katibayan para dito ay mahusay . At kung ito ay tuyo, ito ay masama . Ang takhtat na tela ay nagpapahiwatig ng pagmamataas at kataas-taasan, kabutihan at mahusay na pagsasalita, kabutihan, bagong damit, pamilyar at pagpupulong . At ang mga damit ay natakpan ng masayang balita at kagalakan na maaabot sa mga nakakita sa kanya sa loob ng ilang araw .