pampublikong Library

Public library Kung pinangarap mong nasa isang pampublikong silid-aklatan, ipinapahiwatig nito na magagalit ka sa iyong paligid at mga kasamahan at maghahanap ng pakikisama sa pag-aaral at paggalugad ng mga nakagawian ng mga sinaunang tao . Kung nahanap mo ang iyong sarili sa isang pampublikong silid-aklatan para sa anumang layunin maliban sa pag-aaral, hinuhulaan nito na ang iyong pag-uugali ay lokohin ang mga kaibigan at mahahanap mo ang mga iligal na petsa sa lugar kung saan mo nais ang iyong mga kaibigan na maniwala na mayroon kang mga ambisyon sa panitikan .