Pakikipagtalik

Si Shawwa ay nasa isang panaginip isang magalang para sa mga bata mula sa mga malaya, Mamluk at mga alipin at itinuturo sa kanila na gawin . Kung nakikita niya na siya ay pumupunta sa isang barbecue upang bumili mula sa kanya ng may sapat na karne at mayroon siyang isang anak na lalaki, pagkatapos ay ihatid niya siya sa isang guro ng paaralan upang turuan siya at disiplinahin . At sinumang makakita ng kanyang sarili bilang isang pagtatalo, pagkatapos siya ay nasa ilalim ng mandato na kunin ang pera ng Sultan sa pamamagitan ng kawalan ng hustisya at kumpiska . Ang pagpapapangit ay maaaring bigyang kahulugan ng siruhano . At sinabi na : ang mga barbecue ay isang jailer o nagpapahirap sa mga tao sa kahoy, kahoy at bakal . Ang pangitain ng al-Shuaa ay nagpapahiwatig ng pandarambong ng pera at pagkabihag, at marahil ang mga kagalakan at kasal ng mga bachelor .