Sertipiko

Ang Pagsaksi sa Patotoo sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pag-alis mula sa pangangalaga, pagtupad ng isang panata, pakikipag-usap ng isang mensahe, at pag-ayos ng utang . Kung ang isang patotoo ay itinago sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito ang kasakiman sa kahinahunan, poot, at katapangan para sa mga kasalanan . At maaari itong magpahiwatig ng karamdaman . Tulad ng para sa isang saksi ng hustisya, nasa panaginip siya isang tao na manakop sa mga kaaway, at isang pahayag ang lilitaw at tinanggihan ang hinala .