pre-emption

Ang pre-emption ay isang pahiwatig sa isang panaginip ng pakikipagkasundo sa mga kaaway, at isang kasal na walang asawa, at marahil ay nagpapahiwatig ito ng isang bata at pera .