Banker

Si Al-Sayrafi ay nasa isang panaginip isang siyentista na nakikinabang mula sa kaalaman lamang sa lapad ng mundo . At sinabi na : Siya ang hurado . Kung kukuha siya ng ginto at magbayad ng dirham, siya ay mapahamak . Ang paningin ni Al-Sayrafi ay nagpapahiwatig ng kayamanan at kabuhayan, o sa mundo sa pamamagitan ng paghahati ng mga obligasyon o ang nakakaalam ng pagkalkula .