Guano

Ang isang guano ng isang ibon ay nasa panaginip na isang takip para sa pagkalat nito sa isang damit . At marahil ang guano ng agila at ang parusa ay nagsasaad ng pagbagsak ng hari .