dipterya

Nakita ni Noose sa isang panaginip na sinasakal niya ang kanyang karamdaman siya ay pinarusahan, kasama na ang pakinabang mula sa kawalan ng katarungan . Kung siya ay namatay, siya ay mapang-api at mahirap . Kung siya ay nabubuhay pagkatapos niyang mamatay, pagkatapos ay papalitan siya ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat at yumaman . Kung nakikita ng isang tao na sinasakal niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-hang, pagkatapos ay nagpapahiwatig iyon ng kalungkutan at pagkabalisa, at marahil ang pagsakal ay nagpapahiwatig na hinihingi ang isang utang .