Pagpipilian

Ang pagpipilian ay nasa isang panaginip at sila ay malungkot, kaya ang sinumang kumakain nito ay magsusumikap para sa isang bagay na nagpapabigat sa kanya . Ito ay nasa oras ng kabuhayan at ang oras nito ay may karamdaman . Kung ang isang tao ay nakikita siyang nakatayo, siya ay isinilang na malungkot . At sinumang makakakita na kinakain niya ito, at ang kanyang asawa ay buntis, siya ay nanganak ng isang batang babae . At ang pagpipilian, kung pinutol ng bakal, ay mabuti para sa sakit . Ang pagpipilian ay ang pinakamahusay at pinakamahusay para sa mga nag-aalok nito . Tingnan din ang al-Ajjur, at tingnan ang Pipino .