Scythe

Ang sakit sa kanyang paningin ay nagpapahiwatig ng kabuhayan at matapat na balita . Maaari itong tumukoy sa pag-aani ng isang buhay .