Endowment ng kawanggawa

Ang isang mapagkaloob na kaloob ay nagpapahiwatig sa isang panaginip ang matuwid na mga gawa na kung saan siya ay lumalapit sa Diyos na Makapangyarihang Diyos, at kung saan itinataas niya ang kanyang kapangyarihan sa mundong ito at sa hinaharap ayon sa isa na pinagkalooban, kaya’t kung tiniis niya ang isang libro, isang bahay o pera, iyon ang katibayan ng kanyang pagsisisi kung siya ay makasalanan, at ang kanyang patnubay kung siya ay nawala .