Ang sinturon

Ang brace ay nasa isang panaginip, at ang kanyang pangitain ay nagpapahiwatig ng pagtitigas ng mga usapin at ng kanilang kahirapan, maliban kung ang naghahanap ay nasa isang bagay kung saan kailangan niya ng suporta, dahil ipinapahiwatig nito na ang kanyang pag-asa ay umabot at naibsan ang kanyang mga pangangailangan .