Nakikita ang lindol at eklipse

At ang sinumang makakakita na ang lupa ay umalog o tumama ay nawala ito, kung gayon iyon ay isang kalamidad na bumababa sa lupaing iyon, at sinumang makakakita na ang lupa ay bumagsak at nilamon ito, at kung siya ay mula sa mga tao ng kasamaan kung gayon ito ay isang parusa para sa kanya o isang malayong paglalakbay ay natatakot na hindi bumalik mula sa kanya