Nakikita ang mga labi

At sinumang makakakita na ang kanyang ibabang labi ay nakuha, ito ay ang pagkawala ng isang pagpapala, at kung nakikita niya na sa itaas na bahagi ay ipinapahiwatig ang pagkamatay ng kanyang asawa o diborsyo, at kung sino man ang nakikita sa kanyang mga labi kung ano ang itinatanggi niyang katulad niya habang gising, ipinapahiwatig niya ang pagkabalisa at pagkabalisa, at ang sinumang makakakita na ang kanyang mga labi ay nagsama at hindi mabubuksan ang mga ito ay nagpapahiwatig ng pagiging kumplikado at kahirapan ng mga bagay, kahit na nakikita niya na ang Kanilang pamumula ay tumaas, kaya’t ang epekto ng isang kaayusan, at kung sila ay naging dilaw, maaari itong magpahina, at kung sila ay magiging itim, magagalit sila at magigipit, at kung sa palagay niya ay iba ang mga kulay, hindi siya kapuri-puri.