Pulang damit

Pulang damit : hindi ito ginusto para sa mga kalalakihan, maliban sa belo, belo at kama, para sa pula sa mga bagay na ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan, at wasto ito para sa mga kababaihan sa kanilang mga mundo, at sinabi na ipinahiwatig nito ang kasaganaan ng pera habang pinipigilan ang karapatan ng Diyos dito . At ang hari ay nagsuot ng pula bilang katibayan ng kanyang pagiging abala sa libangan at paglalaro, at sinabing ang taong maysakit ay nagpapahiwatig ng kamatayan . At sinumang magsuot ng pula sa araw ng Eid ay hindi makakasama sa kanya .