Ang mga bagong damit

Mga bagong damit : angkop para sa mayaman at mahirap, nagpapahiwatig ng kayamanan at kasiyahan . At kung sino man ang makakita na kung siya ay nakasuot ng bago at punit na damit at nakapag-ayos ng katulad nito, siya ay ginto . At kung ang luha ay tulad na hindi ito maaaring ayusin, pagkatapos ay binabasbasan niya ang isang anak na lalaki .