Ang hari ay nasa anyo ng isang sakit

At sinumang makakita kung siya ay may sakit, ang pangitain na ito ay nagpapahiwatig ng kanyang kamatayan .