Live keshish

Bilang isang ahas, siya ay natapon mula sa isang kaaway na pumipigil sa poot, pagkatapos ay siya ay napanalunan