Pagpapaputi ng tupa

At dumudugo ng isang tupa . Katuwiran mula sa isang mapagbigay na tao .