Muff, claw o beak

Kung nakikita niya na mayroon siyang tsinelas tulad ng tsinelas ng kamelyo o isang kuko tulad ng kuko ng ibon, o isang tuka tulad ng isang tuka, iyon ang lakas .