Pagmumura

NATO : Ito ang orihinal na kawalang kabuluhan at pandaraya na patnubay sa talata 🙁 at Kasemhma ako ay para din sa mga mentor na iyon . Vdlihama archly . At sinasabing 🙁 Faihlfon sa kanya habang nanunumpa sila sa iyo .) At alyansa taos-puso Zafar at sabihin ang tama, ang talata 🙁 Ito ay isang panunumpa, kung alam mo ang malaki .) At alyansa huwad na Pagkawala, pagpapahiya, paggawa ng kasalanan at kahirapan, para sa sabi ng Makapangyarihan sa lahat : ~ Huwag mong sundin ang bawat nakakahiyang sumpa .~ At nang isinalaysay ito sa awtoridad ng ang Propeta, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, na sinabi niya : Ang maling sumpa ay umalis sa bahay ng isang patch .