Pasensya

Pasyente : Kung siya ay lumabas na nagsasalita, gumising ka . At kung siya ay lalabas na tahimik, mamamatay siya . Ang Maqloub sa interpretasyon ay ang sunud-sunod na mga bagay sa interpretasyon, at ang kanilang pakikilahok sa pagbabago, tulad ng cupping. Marahil ito ay isang dokumento na nakasulat sa kanyang leeg . Pati na rin ang nakasulat na cupping ng instrumento .