Lumaki siya ng sobrang ngipin

At kung sino man ang makakakita na siya ay lumaki ng labis na ngipin, makikinabang siya sa isang anak na lalaki o kapatid na kasing laki ng lugar ng lumalaking ngipin . Kung nakikita niya na ang apendiks ay nakakasama sa kanya at sa kanyang ngipin, nakakasama ito sa kanya at sa kanyang pamilya . Gayundin, kung makikinabang siya rito nang wala sila, kung gayon makikinabang siya mula doon nang wala ang natitirang pamilya .