ang salot

Ang salot : Kung nakikita ito sa isang lungsod, kung gayon ito ay isang pagpapahirap mula sa Sultan, at maaari itong magpahiwatig ng isang matayog na paglalakbay sa mga tao o isang mahilig sa sultan .