Gupitin ang kanan o kaliwang kamay

Sinumang makakakita na ang isang pinuno o isang pinuno ay pinutol ang kanyang panunumpa at wala sa kanya, kung gayon ay nanunumpa siya sa pamamagitan ng Diyos kasama ng isang maling sumpa, at tungkol sa kaliwang kamay kung ang isang pinuno o ibang tao ay pinutol ito at sinira mula rito, kung gayon ito ay ang pagkamatay ng isang kapatid na lalaki o kapatid na babae, o isang pahinga sa pagitan niya at nila . O sa pagitan niya at ng yumaong kapatid na walang awa . O putulin ang kapareha o babae .