Pakikiramay

Aliw : Nararamdaman na ang komportableng nasugatan ay naging ligtas sapagkat ang kapayapaan ng Propeta ay sumakaniya : ~ mula sa ginhawa na pagdurusa ay tulad ng gantimpala, ~ ngunit kung nakita niya na maiugnay si Bishara na natanggap, sinasabing ang Makapangyarihan-sa-lahat : ( at pasyente ng tao ).