Naputol ang ulo ng mga tao

Ang mga pinuno ng mga tao ay naputol : sa isang bansa o isang lokalidad, ang mga pinuno ng mga tao ay pupunta sa lugar na iyon . At kung kumain siya mula dito o kumuha ng buhok, buto, utak, o mata, makakakuha siya ng pera mula sa ulo ng mga tao .